.

Creative Media Education
Jezici

Digitalna filmska produkcija

BA/BSc Digitalna filmska produkcija (180ESPB)

Akademske studije iz Digitalne filmske produkcije su dvogodišnji intenzivni akademski program , koji obrazuje profesionalce u digitalnoj filmskoj produkciji. Ovo je međunarodno priznat visokoškolski program SAE Instituta u partnerstvu sa Midlseks Univerzitetom iz Londona - koji odgovara trogodišnjim studijama u smislu kreditnih poena (180 ESPB) .

Ključne informacije o programu Digitalna Filmska Produkcija:


•    Veštine koje studenti steknu: režija, rad sa glumcima, montaža, rad sa kamerom i rasvetom i organizacione i produkcione veštine


•    Studenti tokom prve godine naprave: kratki nemi film, muzički video, TV reklamu, dokumentarni film i kratkometražni igrani film


•    Sadržaj programa - (filmska naracija, filmska gramatika, filmski izraz) intenzivan rad uz učenje i praktikovanje stečenog znanja. Student kroz teoriju i praksu iskuse različite uluge unutar filmske ekipe


•    Izbor tima predavača na najbolji način približava studentu proces kreiranja filma: Andreja Hamović (kamera), Stevan Marić (montaža), Mina Đukić (režija), Vuk Ršumović (dramaturgija), Nemanja Jovanov (kamera), Aleksandar Janković (istorija filma), Petar Janković (teorija svetla)


•    Organizu se javne projekcije studentskih filmova


•    Partnerstvo sa najvećim filmskim festivalima u regionu: Kustendorf, Sarajevo Film Festival, FEST, Slobodna Zona. Studenti tokom festivala prisustvuju specijalnim radionicama koji drže neki od najvećih filmskih stručnjaka, imaju pristup gledanju svih prikazivanih filmova, upoznaju se sa ključnim ljudima iz filmske industrije


•    Mogućnosti zaposlenja: reziser, izvršni producent, kreativni producent, direktor fotografije, montažer, kamera operater


•    Partnerstva sa ključnim produkcijama iz industrije: Living Pictures, Pink Film International, Film Serbia, Kiselo Dete

Koju diplomu dobijate nakon SAE Instituta?

Student koji želi da prekine studije nakon prve godine ima priliku da stekne diploma SAE Instituta iz Digitalne filmske produkcije.

Studenti koji nastave i završe uspešno i drugu godinu studija stiču univerzitetsku diplomu Midlseks univerziteta iz Londona (Middlesex University, UK), BA/BSc 180 ECTS

Prepoznavanje prethodno stečenog znanja (RPL)

Student koji ima diplomu o prethodnom obrazovanju na drugoj visokoškolskoj ustanovi, mora da priloži dokaze o tome ukoliko želi da se te kvalifikacije priznaju.

Detaljne informacije o priznavanju mogu se pronaći u dokumentu: 
Policy A06 Academic Credit and Recognition of Prior Learning (RPL)
.

Uslovi za upis

 • Minimum 17 godina i završena srednja škola ili ekvivalent (dokaz o prethodnom obrazovanju i stečenom znanju, CV i portfolio sa radovima).

Poznavanje engleskog jezika

Studenti čiji maternji jezik nije engleski moraju da dokažu poznavanje ovog jezika..

Poznavanje jezika može se dokazati jednim od sertifikata:

  • IELTS (Academic and General) - najmanje  6.0 (najmanje 5.5 pojedinačno po komponenti)
  • TOEFL - najmanje 80.

Trajanje

 • 2 godina / 46 nedelje godišnje / 3 semestra godišnje
 • Četiri tročasovne sesije nedeljno
 • Individualne vežbe na opremi, uz podršku mentora
 • Pristup studijima i opremi barem 6 dana nedeljno

Upisni rokovi

JANUAR, MAJ, SEPTEMBAR

Procedura upisa

Kontaktirajte studentskog savetnika da dobijete formular za upis i kompletan INFO paket.

Sadržaj programa

Uvod u kompjuterske i digitalne medije


Ovaj deo programa upoznaje studente sa različitim multimedijskim aplikacijama iz perspektive profesionalnih i ličnih korisnika.

Osnove digitalnog video formata


Ovaj deo programa pokriva osnove korišćenja DV i HD kamera, rukovanje snimajućom opremom na lokaciji, profesionalnu terminologiju i signal flow. Studenti takođe uče o različitim video formatima.


Tehnike montaže


Ovim delom programa se pokriva osnovna teorija, kao i praktična primena rasprostranjenih nelinearnih softvera za montažu, u ovom slučaju Final Cut Pro. Studenti uče kako da konvertuju snimljeni materijal iz analognog u digitalni format, kao i kako da izvršavaju osnovne montažne postupke. Takođe uče kako da optimizuju snimljeni material i pripreme ga za korišćenje u drugim formatima, ili sa različitom kompresijom.


Kamera, audio, svetlo


Studenti uče da rukuju profesionalnim digitalnim kamerama, rasvetnim telima, opremom za stabilizaciju slike i opremom za snimanje zvuka na lokaciji. Takođe uče teoriju vizuelnog izraza, pravila kompozicije, kadriranje i osnove filmskog izreza (total, široki plan, srednji plan, srednje krupni plan, krupni plan, detalj).

Planiranje i organizacija projekta


Tokom ovog delu programa studenti uče kako da planiraju složene projekte i produkciju digitalnog filma. Studenti uče kako da izrade scenario, razrade detaljan storyboard, izrade logistički i finansijski budžet za projekat i povećaju efikasnost na lokaciji. Studenti uče kako da izaberu glumce i režiraju film, nadgledaju snimajuću ekipu, kao i da rukovode projektom do završetka.

Napredna montaža i svetlo


Studenti se obučavaju da rade sa nekompresovanim video materijalom na najmodernijim radnim stanicama za montažu kao što su Avid Media Composer ili Final Cut Pro. Studenti takođe uče različite tehnike osvetljavanja, uz teorijska predavanja tokom kojih studenti dobijaju uvid u korišćenje rasvetnih tela da bi razvili svoj vizuelni izraz u filmskim projektima. Studenti uče o tehnici snimanje na chroma key-u, različitim vrstama rasvetnih tela, i karakteru svetla. 


Specijalni efekti, kompositing i 3D grafika


Na ovom delu programa kurs se fokusira na kombinovanje snimljenog materijala sa kompjuterski generisanim sadržajem da bi se dobio uzbudljiv i profesionalni vizuelni izraz. Studenti uče postupke i tehnike koristeći standardne softvere kao što su After Effects i Motion. Takođe uče osnove 3D grafike koja se kombinuje sa snimljenim video materijalom.

DVD formati i ostali formati za izvoz i distribuciju video projekata


Studenti uče kako da naprave interaktivni DVD na kome predaju projekte, kao i kako da naprave meni koristeći DVD Studio Pro i Adobe Photoshop. Studenti uče kako se projekti prenose na filmsku traku i kako se optimizuju fajlovi za internet distribuciju.

Filmska industrija


U toku kursa studentma će predavanja držati profesionalci iz filmske industrije sa kojima će diskutovati o pitanjima aktuelne filmske i TV industrije. Ovaj deo programa pokriva i pitanja autorskih prava, izradu showreel-a, CV-a, kao i pripremu za intervju za posao.

Napomena: programske sekcije navedene iznad ne postoje kao zasebni moduli u okviru kursa i ne moraju da se predaju ovim redosledom.

Praksa kreativnih medija

Ovaj modul počinje s evolucionom analizom društvenih, političkih, ekonomskih i tehnoloških promena koje su odredile industriju zabave tokom vremena, fokusirajući se na uloge i interakciju između umetnika, producenata i marketinških snaga do 21. veka. Modul će takođe pokriti današnja strukturu i funkcionisanje industrije filma, igara I interneta. Savremeni problemi su istraženi na načine koji podstiču učenike da aktivno učestvuju u profesionalnom dijalogu. Studenti će biti u obavezi da pripremi predlog za svog istraživačkog projekta u formi "Sporazuma o učenju".

Napredna praksa

Ovaj modul se fokusira na profesionalni razvoj i svest o profesiji. Studenti će biti upoznati sa generičkim profesionalnim veštinama, od veštine prezentacije i projektovanja do menadžmenta, marketinga i pravnih aspekata, tako da bude u stanju da samostalno posluju. Pored toga, proučavaće se specifične aplikacije i potrebe pojedinih polja u industriji, a studenti će mati I obaveznu praksu, kako bi primenili prethodno stečenih znanja.

Specijalizovani istraživački projekat

Ovaj deo programa omogućava studentima da samostalno urade prethodno odobreni projekat istraživanja. Teza je dizajniran da pokaže sposobnost učenika da iniciraju, sprovode i evaluiraju značajan kreativni ili tehnički projekat, kao rezultat kognitivnih sposobnosti da to realizuju u okviru ograničenog vremenskog okvira. Naravno, student pri tome ima mentorsku pomoć kvalifikovanog profesionalca, a student će morati da ovaj projekat preda u roku i da ga brane pred većem ocenjivača.

Karijera u okviru filmske industrije

 • Asistent montaže
 • Montažer
 • Asistent reditelja
 • Reditelj
 • Kamerman
 • Direktor fotografije
 • Art direktor
 • Kamera asistent
 • Supervizor postprodukcije
 • Steadicam Operater
 • Prodavac opreme