.

Creative Media Education
Jezici

Animacija - VFX / Games

Maya Fast Forward

Trajanje
8 nedelja

Postani 3D umetnik

Ovaj kurs je idealan za početnike ili ljude koji imaju osnovno znanje u programu Maya ili nekom drugom 3D programu. Uz pomoć ovog kursa polaznici će moći da dobiju uvid u 3D produkciju i 3D tehnike i da stvore odličnu podlogu za nastavak na akademski program SAE Instituta. Kurs je namenjen i studentima klasicne animacije koji žele da usavrše 3D tehnike.

Termini
  • Dva puta nedeljno
  • 18:00 - 21:00
Cena
480 EUR (2 x 240 euros)
Softver
  • Maya


Na kursu ćete naučiti:

Maya korisnički interfejs i podešavanja projekta / Keyframe Animation - Bouncing Ball / Nelinearna animacija - kreiranje i kombinovanje klipova / Rad sa NURBS krivama i površinama / Poligoni, komponente, skrivene komponente i rešavanje problema / Bazično poligonalno modelovanje i odgovarajući alati / Poligonalno modelovanje jednostavnog karaktera / UV teksturisanje / Mudbox vajanje / Rendering / Osnove rigovanja / Human IK / Animiranje dvonožnih bića, ciklus hoda / Osvetljavanje i materijalizacija u Mental Ray-u / Nameštanje rendera / Hardversko teksturisanje - GPU / Teksturisanje za igre i prezentacije koncepta.

Prijavi se